Gustav har fundet en bænkebidder

 

 

Vi bobler

 

 

 

 

Frit Valg-ordningen

 

I Århus Kommune kan man vælge at få tilskud til en privat pasningsordning frem for en kommunal anvist plads.

Der stilles samme krav til en selvstændig børnepasser som til en kommunal dagplejer. Børnepasseren og dennes hjem skal godkendes af en tilsynsførende fra Århus Kommune og der bliver indhentet straffe- og pædofili-attest.

 

Når den selvstændige starter starter bliver der tilknyttet en pædagogisk konsulent, der fører tilsyn med stedet ved anmeldte og uanmeldte besøg.

 

En af forskellene mellem den selvstændige børnepasser og den kommunale dagplejer, er at kommunen ikke anviser børn til de selvstændige børnepassere. Kontakten sker ene og alene mellem børnepasser og forældre. Når pasningsaftalen er på plads, bliver der tegnet kontrakt mellem de to parter for en ønsket periode. Herefter godkender kommunen kontrakten og derved også tilskuddet. Forældrene indbetaler taksten til børnepasseren og kommunen udbetaler tilskuddet til forældrene.

Kontrakten kan opsiges med 1 måneds varsel til den 1. eller 15. i måneden.

 

En anden og ikke mindre væsentlig forskel mellem den kommunale dagplejer og den selvstændige børnepasser, er at børnepasseren ikke har en gæstedagplejer tilknyttet. Dette er en ting, man skal have med i sine overvejelser, når man vælger Frit Valg-ordningen. Til gengæld har de selvstændige børnepassere en utrolig lav fraværsprocent, men det er dog en fordel at sikre, man har en eller anden form for back-up, skulle børnepasseren blive syg.

 

Flere informationer om Frit Valg-ordningen kan findes på Aarhus Kommunes hjemmeside http://www.aarhus.dk/fritvalg.

 

 

 

 

Kastaniehytten © 2011 

www.kastaniehytten.dk

                       

                                 Forside      Hvem er vi     Frit Valgordningen      Pladser      Kontakt